Wat doet een relatie bureau?

Relatie bureaus zijn er altijd al geweest. Ze bieden hun diensten aan om alleenstaande mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een partner in contact te brengen met andere singles die eveneens op zoek zijn naar een partner. De bemiddeling is erover het algemeen op gericht om een duurzame relatie op te starten zoals een huwelijk of concubinaat, en niet voor een korte romance of een fling. Aan de diensten van een relatie bureau hangt altijd een prijskaartje. Het bedrijf houdt zich persoonlijk bezig met de matching van de geregistreerde mannen en vrouwen en zal hiervoor vanzelfsprekend kosten in rekening brengen.

Online relatie bemiddeling
Dankzij de moderne communicatie techniek hebben relatie bureaus een aanzienlijk deel van hun dienstverlening naar het internet verplaatst. Zowel de aanmelding, het contact tussen het bureau en de kandidaten als het initieel contact tussen kandidaten verloopt grotendeels online via een platform (website) van het bureau. Dit maakt het proces veel sneller en goedkoper. Een online relatie bureau is echter niet hetzelfde als een gratis datingsite. Hoewel ze in principe dezelfde type dienst aanbieden zit het verschil voornamelijk in de screening van de kandidaten en de persoonlijke begeleiding gedurende de koppeling.

Wat zijn de diensten van een online relatie bureau?
Indien je op zoek bent naar een partner en je hiervoor wendt tot een relatie bureau komt hun dienstverlening doorgaans op het volgende neer:

  • Je vult een inschrijvingsformulier in waarin jouw persoonlijke informatie en je wenselijkheden over een mogelijke partner uitgebreid opgenomen worden.
  • Je voert een intakegesprek met een bemiddelingscoach. De coach zal hiervoor naar je woning komen om te bekijken als de informatie die je hebt opgegeven overeen komt met de werkelijkheid (ben je werkelijk single? enz.). Vanwege deze check heb jij ook de zekerheid dat de gegevens van de persoon die je gaat ontmoeten klopt.
  • Je ontvangt online de profielen van mogelijke partners in het bestand van het bureau die aan jouw criteria voldoen (sekse, leeftijd, uiterlijk, karakter, sociale/financiële gesteldheid enz.).
  • Je wordt online door de bemiddelingscoach begeleid bij het selecteren van geschikte kandidaten.
  • Je wordt door het bureau in contact gebracht met vrouwen of mannen die in jou eveneens een geschikte kandidaat voor een duurzame relatie zien.
  • Gematchte kandidaten kunnen ervoor kiezen om eerst online gesprekken te voeren of om meteen een ontmoeting te laten regelen door het bureau.
  • Op verzoek kan de bemiddelingscoach bij het eerste contact aanwezig zijn.

Wat zijn de kosten voor relatiebemiddeling
Relatie bureaus brengen op verschillende manieren kosten in rekening. Soms zijn deze vooraf vastgesteld binnen een dienstenpakket en bij sommige bureaus kun je zelf de mate van dienstverlening en bijbehorende kosten bepalen. Over het algemeen zullen de basistarieven voor relatiebemiddeling ergens tussen € 400 en € 1000 vallen. Indien je zeer gerichte voorkeuren hebt en/of extra persoonlijke begeleiding wenst zullen de kosten toenemen.